Enkelte britiske ungdommer trodde at jenten ikke kan bli gravid dersom hun står på en telefonkatalog eller drikker melk under seksualakten, eller hopper opp og ned like etterpå.De foruroligende avsløringene kom fram da over 2000 allmennpraktiserende leger ble spurt om hvilke "kjerringråd" de har fått høre fra sine unge pasienter. Undersøkelsen blir presentert i den britiske avisen Daily Telegraph.Nesten en tredel av legene sier at uvitenhet omkring prevensjonsmidler er årsaken til det høye tallet på tenåringsgraviditeter i Storbritannia, som er det høyeste i Vest-Europa.I 1999 ble nesten 100.000 britiske jenter under 20 år gravide. Av disse var 8000 under 16 år og 2200 14 år eller yngre.