Strålerisikoen i målområder for ammunisjon med utarmet uran er ubetydelig, hevder FNs miljøprogram. Det gjenstår imidlertid noen usikkerheter i forhold til grunnvann. Programmet ønsker også undersøkelser i Bosnia-Herzegovina, hvor stoffet ble brukt for fem år siden.

Det multinasjonale forskerteamet undersøkte 11 av de 112 rapporterte åstedene hvor stoffet ble brukt, og fant rester på 8 av dem. Teamet fant imidlertid ingen utstrakt forurensning på stedene og konkluderer med at strålefaren ikke er signifikant.

Utarmet uran er et avfallsprodukt fra beriket uran som blant annet brukes i atomkraftverk. Utarmet uran er 1,7 ganger tyngre enn bly og benyttes på grunn av evnen til å trenge gjennom pansrede kjøretøy.

Når et prosjektil med tupp av utarmet uran treffer siden på en tank går prosjektilet gjennom panseret og eksploderer i en sky av glødende damp. Dampen blir igjen som et kjemisk giftig og radioaktivt stoff. (Origo)