• Israel samler nå divisjoner og militære kjøretøyer på grensen til Libanon. Hvilke vurderinger gjøres i forhold til en større invasjon kontra små stikk inn i landet?

Navn: Terje Torsteinson

Stilling: Obsertløytnant, utgjør mediegruppen ved Forsvarets stabsskole.

Aktuell: Krigen i Midtøsten

— Israel samler nå divisjoner og militære kjøretøyer på grensen til Libanon. Hvilke vurderinger gjøres i forhold til en større invasjon kontra små stikk inn i landet? - For å gjøre korte operasjoner trenger ikke Israel store bakkestyrker. Det vi ser nå er at de kjører opp stridsvognavdelinger og selvdrevent artilleri, og antakelig er hensikten å okkupere deler av sør-libanon.

Dette er veldig basert på hva slags etterretningsinformasjon Israel har. Hva de vet om hvor hizbollah-aktivister baserer seg, hvor våpnene deres er og så videre.

Om de bare skal gjøre en delvis okkupasjon, må de ha avklart alle disse faktorene, og da trenger de veldig god etterretningsinformasjon. Om de derimot går inn for å okkupere hele landet, trenger ikke informasjonen være så spesifikk.

Israel ønsker antakelig å ta kontroll i områdene opp til UNIFIL (FNs midlertidige styrke i Libanon, red.anm.) sitt ansvarsområde.

Da kontrollerer de områder til bortimot tjue mil fra Haifa, og det vil sannsynligvis innebære at Hizbollah ikke er i stand til å nå Haifa. Det er dette som ligger til grunn for Israels vurderinger.

- Hva vil israelske soldater møte inne i Libanon? De kommer til å møte en god del sivile libanesere som ikke har noe med Hizbollah eller militsene å gjøre. Situasjonen kommer til å bli alvorlig for disse når Israel rykker inn.

Soldatene kommer også til å møte Hizbollah-militsen, som vil kjempe det den kan mot den israelske hæren.

Militært sett er det ikke noe diskusjon om utfallet. Men det kommer til å ta tid for Israel å nå sine mål, nemlig å avvæpne hizbollah. For å gjennomføre dette blir de nødt til å gjennomsøke hele området sør i Libanon.

- Hvordan vil Libanons hær agere dersom Israel rykker inn?

— Det er titusenkronersspørsmålet. Ifølge den libanesiske forsvarsministeren vil de reagere mot angriperne. Jeg håper de velger å ikke gjøre det, for det vil øke konflikten både i omfang og intensitet. Det vil bare føre til en masse drepte libanesiske soldater, i tillegg til dem som måtte omkomme av sivilbefolkningen.

Regjeringen har tidligere sagt at de ikke har kontroll over militsen i sør-Libanon. Siden denne militsen er grunn i krigen, burde Libanon holde styrkene sine i ro heller enn å risikere eskalering.

- Er dette starten på en større aksjon fra Israels side? Kommer de til å trappe opp konflikten mot Syria?

Det er tvilsomt. Da må Israel utvide målet sitt, og den militære strategien har hele tiden vært å slå Hizbollah militært og å avvæpne dem. Om konflikten skal økes, må det være fordi den libanesiske hæren eller sivilbefolkningen angriper de israelske soldatene. Da vil ting kunne bli større i omfang, men fortsatt er den Israelske hæren kapabel til å fortsette angrepet.

Etter hvert som Israel får kontroll i sør, vil Hizbollah enten trekke nordover, eller trekke seg inn i Syria. Om Syria velger å slippe inn Hizbollah-aktivister, kan konflikten også tenkes å omfatte Syria. Men det kan også tenkes at Syria stenger grensene både for Hizbollah-aktivister og flyktende sivile. Da vil konflikten oppløse seg selv inne i Libanon, og det er ingen indikasjoner på at Israel vil bli stående som okkupasjonsmakt etter dette.

Først da har verdenssamfunnet og FN en mulighet for å gå inn og gjøre noe fysisk. Libanon må blant annet gis hjelp til å bygge opp en nasjonal hær som kan ha kontroll med sør-Libanon, så ikke militsene får operere fritt i et såpass stort område.