Levningene av en 70 år gammel mann er gravd opp nær alteret i katedralen Frombork, der Kopernikus var domherre. Med hodeskallen som utgangspunkt har et politilaboratorium laget en rekonstruksjon av ansiktet, et ansikt som har likhetstrekk med portrettbildene av Kopernikus. Portrettbildene viser blant annet at Kopernikus hadde et arr nær det ene øyenbrynet, noe som samsvarer med et merke i hodeskallen.

– Det er svært sannsynlig at det er hodeskallen til Kopernikus, sier Jerzy Gassowski ved Institutt for antropologi og arkeologi i byen Pulutsk.

Kopernikus, som levde fra 1473 til 1543, utviklet den heliosentriske teori der det heter at planetene beveger seg omkring solen. Dette ble presentert i hans hovedverk «De revolutionibus orbium coelestium», som ble forbudt ved et pavelig dekret fordi det ikke var i samsvar med Bibelens lære.