Det spår Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

– I 2009 vil lønningene gå ned med 0,5 prosent i industrialiserte land og stige med kun 1,1 prosent globalt, heter det i en rapport om det globale lønnsnivået ILO la fram onsdag.

Lønnsveksten på verdensbasis vil skje takket være at land som de siste årene har opplevd stor økonomisk vekst, fortsatt ikke har blitt rammet av stagnasjon som følge av finanskrisen, sier Manuela Tomei i ILO.

Men organisasjonen advarer om at mange kommer til å merke at lønningene blir lavere, og at det er de lavest lønnede som vil bli hardest rammet ettersom matvareprisene fortsatt er høye.