Det skriver The New York Times.

Istedenfor en eneste resolusjon om å heve sanksjonene i FNs sikkerhetsråd, vil regjeringen i Washington foreslå tre eller fire resolusjoner over flere måneder, sier anonyme amerikanske embetsmenn til The New York Times lørdag.

I henhold til FNs vedtak skal sanksjonene fjernes når FNs våpeninspektører har stadfestet at det ikke er masseødeleggelsesvåpen i Irak. Både Frankrike og Russland samt andre medlemmer i Sikkerhetsrådet ga Bush en kjølig mottakelse da han foreslo å heve sanksjonene, og dermed avslutte det FN-administrerte olje for mat-programmet, mot Irak umiddelbart.

Den amerikanske administrasjonen frykter at dersom Sikkerhetsrådet legger ned veto mot et resolusjonsforslag om å fjerne sanksjonene, vil det bane vei for rettssaker som hevder at irakisk oljesalg som ikke er sanksjonert av FN bryter folkeretten.

(NTB)