Hun er historiker og har skrevet doktoravhandling om Norges forhold til Midtøsten. Hun er også en markant kritiker av israelsk politikk og selv datter av kristenkonservative Israel-venner.

– At noen av Israel-organisasjonene opplever medlemsvekst handler nok at vi er i en situasjon der frontene hardner til. De som fortsatt mener at Israel er en misforstått og truet stat, vil markere dette. Jeg tror nordmenn flest er sjokkert over Israels brutale fremferd. Det siste angrepet på Gaza har nok vært en vekker for mange, sier Hilde Henriksen Waage.

Hun minner om at nordmenns holdning til Israel gradvis har endret seg fra å være svært proisraelsk, også på sosialistisk side, til å bli mye mer kritisk til israelske myndigheters fremferd. Israel-forsvarere finnes nå primært blant kristenfundamentalister og Frp-ere, mener Waage. Hun tror Frps engasjement først og fremst handler om å fri til eldre velgere samt en negativ holdning til muslimer.

– Den andre grupperingen, kristenfundamentalistene, mangler faktakunnskap.

De sauser sammen bibel, myter og forestillinger om israelsk politikk som også israelske historikere er uenige i. Alle som virkelig har studert forholdene i Midtøsten og besøkt palestinske områder, Morten Høglund i Frp inkludert, kommer nok dessverre frem til samme konklusjon: Okkupasjonen av palestinske områdene er feil og ingenting endres før man får gjort noe med dette.