• Budsjettunderskuddet er på 156 milliarder pund, eller 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Statsgjelden ventes å komme opp i 1000 milliarder pund.
  • Finansminister George Osborne varslet i juni store innstramninger og lovte å skape budsjettbalanse i landet i løpet av fem år.
  • Underskuddet skal hovedsakelig reduseres gjennom å kutte utgifter heller enn å øke skattene.
  • Regjeringen budsjetterer med et underskudd på 149 milliarder pund i 2010/2011.
  • Utgiftene skal kuttes med 83 milliarder pund innen 2014/2015. Kuttene vil blant annet medføre 500.000 færre jobber i offentlig sektor.