Tusenvis av mennesker har mistet livet i terrorangrep som er direkte knyttet til den amerikanske og britiske invasjonen av Irak, viser en ny amerikansk undersøkelse.

Forskere ved Center on Law and Security ved New York University har studert alle terrorangrep i verden etter den amerikanskledede invasjonen i Irak i 2003. Resultatet er stikk i strid med det USAs president George W. Bush og Storbritannias statsminister Tony Blair hevder, nemlig at «krigen mot terror» ikke har skylden for oppblomstringen av fundamentalistisk vold.

Undersøkelsen er det første forsøket på å måle den såkalte «Irak-effekten» på global terrorisme, skriver avisa The Independent.

Troverdig

Terrorekspert og professor ved Politihøyskolen Tore Bjørgo mener funnene i rapporten er troverdige.

– Dette har trolig sammenheng med den manglende legitimiteten USA hadde for invasjonen. Irak ble invadert med det mange mener var løgnaktige begrunnelser, nemlig masseødeleggelsesvåpen og at landet hadde forbindelser med al-Qaida, sier Bjørgo til NTB.

Mange mener USA brukte det som påskudd til å gjøre noe de hadde hatt lyst til lenge. Irak hadde ikke direkte forbindelser med jihad («hellig krig») før 2003, men fikk det som følge av invasjonen.

– Man skapte det man begrunnet invasjonen med, og fikk et arnested for islamistisk terrorisme, påpeker Bjørgo.

Dystre tall

Studien har sammenlignet perioden mellom 11. september 2001 og 30. mars 2003, datoen for invasjonen i Irak, med perioden etter invasjonen og fram til 30. september 2006. Konflikten mellom Israel og palestinerne er ikke tatt med i studien.

Tallene viser at i den første perioden ble 729 mennesker ofre for terrorangrep, mens i den andre perioden ble 5.420 personer drept på grunn av terrorhandlinger. I tillegg til flere angrep i Europa, har det vært økning i terrorangrep i både Tsjetsjenia og Kashmir etter mars 2003.

Irak var katalysatoren for et voldsomt fundamentalistisk tilbakeskritt, ifølge studien. I den første perioden, fram til invasjonen, ble sju personer drept av islamistiske fundamentalister i Irak. I den andre perioden var tallet på terrorofre 3.122.

I Afghanistan, som ble invadert av amerikanske og britiske styrker som et direkte svar på 11. september-angrepet, økte antall terrorofre fra den første til den andre perioden fra svært få til 802. I Tsjetsjenia var tallet på terrordrepte henholdsvis 234 og 497. I Kashmir, India og Pakistan økte tallet fra 182 til 489. I Europa var ingen drept som følge av islamistiske terrorhandlinger i den første perioden. I den andre perioden ble 297 mennesker drept.

London-bomber

I mai 2003 erklærte president Bush «oppdraget for utført». To år senere sa han: «Hvis vi ikke kjempet mot og ødela fienden i Irak, vil de ikke holde seg i ro. De ville planlegge og drepe amerikanere over hele verden og innenfor USAs grenser. Ved å kjempe mot disse terroristene i Irak, nedkjemper amerikanere i uniform en direkte trussel mot det amerikanske folk».

Statsminister Tony Blair har også fortsatt å insistere på at Irak-krigen ikke er skyld i muslimske fundamentalistiske angrep som blant annet bombene i London i juli fjor, der 52 mennesker ble drept.

Forrige måned sa USAs viseutenriksminister John Negroponte at han «ikke er sikker på» at krigen i Irak har vært en viktig rekrutteringsfaktor for al-Qaida.

– Jeg vil ikke si at det har vært en utstrakt økning i islamsk terrorisme etter Irak, nei det vil jeg virkelig ikke, sa han.

Men forfatterne av den nye rapporten fra NYU, Peter Bergen og Paul Cruickshank, slår bena under påstandene fra Bush, Blair og Negroponte.

– Konflikten i Irak har i svært stor grad medvirket til å spre al-Qaidas ideologiske virus. Det viser helt tydelig det økende antall terrorangrep de siste tre årene, fra London til Kabul, fra Madrid til Rødehavet, sier de to til The Independent.

MOTSATT EFFEKT: President George Bush sin kamp mot terror har ikke gjort verden tryggere, viser ny rapport.