• Denne krigen lar seg ikke forsvare verken ut fra folkeretten, et bibelsk grunnlag eller kristen etikk, hevder biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther. Han ber også menighetene i bispedømmet om å åpne kirkene for folk som søker bønn og stillhet.

Krigen ble plutselig et brennaktuelt tema under den ukelange bispevisitasen i den nye stormenigheten i Bergen sentrum i går. Både i under skolegudstjenester i Johanneskirken og Nykirken snakket biskopen om krigen. Og ansikt til ansikt med et par hundre 8. klassinger på Rothaugen skole, tok han også avstand fra det amerikanske angrepet.

— Jeg ble både ulykkelig og lei meg da jeg våknet opp til krig. Dette er et nederlag for menneskeheten. Selv om Saddam Hussein leder et forferdelig regime, er ikke dette måten å gå frem på, sa biskopen til elevene på Rothaugen.

Er dette nødvendig?

Til Bergens Tidende sier Hagesæther at det var uvirkelig, mistrøstig og meningsløst å våkne opp til meldingene om det første amerikanske angrepet i går.

— Jeg spør meg om dette virkelig er nødvendig. Det er uakseptabelt både etisk og ut fra bibelsk tankegang at USA ser bort fra folkeretten og bryter ut fra FNs sikkerhetsråd. Men jeg mister ikke motet. Hvis ikke håpet formidles og forsvares nå, er fallitten raskt et faktum, sier Hagesæther.

Mangler dokumentasjon

Han føler ekstra sorg ved at det er en av Norges nærmeste allierte som går til krig i strid med folkeretten.

— Denne krigen mangler dokumentasjon. Det er ikke i tilstrekkelig grad påvist på at Irak og Saddam Hussein har masseødeleggelsesvåpen. Det vil skape en umulig konsekvens dersom et land skal kunne gå til krig mot et annet land for å rydde opp. Det vil alltid finnes despoter i verden. Krig kan aldri bli et middel for politisk opprydningsarbeid. Jeg er ikke pasifist. Men en krig som dette mot Irak, kan kun legitimeres dersom et samstemt verdenssamfunn står bak, og det er enighet om at Irak er et terrorregime som kan true verdensfreden. Den situasjonen har vi ikke hatt forut for de amerikanske militæraksjonene, sier biskop Hagesæther.

Åpne kirker

For tre dager siden sendte Hagesæther et brev til alle menighetene i Bjørgvin bispedømme der han oppfordrer til å åpne kirkene, der det er naturlig for mennesker som trenger et sted å gå med sin fortvilelse. I Bergen er det mest naturlig at Korskirken og Domkirken utvider åpningstiden. Han ber dessuten prestene om å la situasjonen i Irak bli forbønnstema under høymessene i kirkene førstkommende søndag.