USA, Storbritannia og Spania fremmet fredag et resolusjonsforslag som åpner for et militærangrep mot Irak dersom landet ikke retter seg etter alle krav innen 17. mars.

Forslaget ble fremmet av USA, Storbritannia og Spania etter at sjefen for våpeninspektørene, Hans Blix, holdt sin redegjørelse for Sikkerhetsrådet.

Avstemning tirsdag?

— Det kommer ikke til å bli en avstemning over forslaget mandag, men vi råder delegasjonene til å anbefale sine regjeringer å være forberedt på å stemme så tidlig som fra tirsdag av, sa USAs FN-ambassadør John Negroponte fredag etter et lukket møte i Sikkerhetsrådet.

Ifølge FN-diplomater vil diskusjonen i Sikkerhetsrådet fortsette mandag klokken fire lokal tid (22.00 norsk tid).

I resolusjonsforslaget heter det at Irak har mislyktes i å gripe sin siste sjanse dersom ikke Sikkerhetsrådet innen 17. mars konkluderer med at Irak har demonstrert fullstendig, betingelsesløst, umiddelbart og aktivt samarbeid for å ruste ned.

Små sjanser

Men sjansene er små for at resolusjonsforslaget blir vedtatt. Frankrike avviste kontant forslaget fredag kveld.

— Vi kan ikke godta et ultimatum så lenge inspektørene rapporterer om samarbeid, sa Frankrikes utenriksminister Dominique de Villepin. Også vetomaktene Russland og Kina ga sammen med Tyskland uttrykk for at våpeninspektørene bør få fortsette sitt arbeid i mer enn ni dager til. Syria kommer også til å stemme imot en krigsresolusjon.

— Russland vil gjøre alt som står i dets makt for at resolusjonen ikke blir vedtatt, sa den russiske viseutenriksministeren Jurij Fedotov til BBC fredag kveld på spørsmål om Russland ville avstå fra å stemme eller bruke sin vetorett.

Mangler fem

I tillegg til Spania har USA og Storbritannia foreløpig kun støtte for sitt forslag fra Bulgaria. Det betyr at de trenger støtte fra minst fem av de seks landene som ennå ikke har valgt side, Chile, Pakistan, Angola, Kamerun, Guinea, og Mexico, for å få et flertall på ni. Et vedtak i Sikkerhetsrådet krever støtte fra minst 9 av rådets 15 medlemmer, og at ingen av de fem faste medlemmene nedlegger veto.

— Vi har ennå ikke bestemt oss, sa den chilenske FN-utsendingen Cristian Maquieira fredag. Men tidligere på kvelden sa han: "Vi mener det bør settes datoer og tidsfrister som står i forhold til jobben som må gjøres, og dette er ikke nok tid."

Et annet av rådets medlemmer, Pakistan, sa fredag at Irak ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at de negativene konsekvensene av en krig vil være større enn konsekvensene av å gi inspektørene mer tid.

(NTB)

HANS BLIX.
FOTO: REUTERS