• Russiske myndigheter med president Putin i spissen, driver statsterror i Tsjetsjenia.

Dette var hovedbudskapet da Lidija Jusupova (44) tok imot Torolf Raftos minnepris under en vakker og verdig festforestilling på Den Nationale Scene i går kveld.

Den tsjetsjenske advokaten fikk Rafto-prisen for sitt arbeid for å dokumentere brudd på menneskerettighetene i sitt hjemland, Tsjetsjenia.

Uredd og i sylskarpe ordelag lot hun kritikken flenge over dagens herskende regime i Kreml. Flere ganger fikk hun stående applaus under den halvannen time lange seremonien.

— Den statsterror som folk i mitt hjemland blir utsatt for, kan sammenliknes med den terror som Stalin utøvde i 1937 og 1938, sa Jusupova.

Hun understreket at hun gjennom menneskerettighetsorganisasjonen hun leder, Memorial, er beredt til å underbygge påstandene med konkrete tall.

Europa tilgir

Jusupova pekte også på at myndighetene i fremtredende demokratiske europeiske regimer må ta sin del av ansvaret for de russiske myndighetenes stadige trakassering og overgrep mot det tsjetsjenske folket.

— Myndighetene i de disse landene har gang på gang tilgitt de russiske statslederne statsterroren de er ansvarlig for.

Jusupova arbeider som advokat med base i Moskva. Daglig samler og dokumenterer hun informasjon om overgrep og brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia. Dette arbeidet fører hun gjennom menneskerettighetsorganisasjon Memorial og som forsvarsadvokat. Blant annet har hun flere ganger ført frem og vunnet overgrepssaker for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

— Det går en rød tråd fra Torolfs Raftos arbeid for forsvar av menneskerettighetene til dagens prisvinner, sa lederen av Rafto-stiftelsen, Arne Liljedal Lynngård da han presenterte Jusupova.

— I sitt arbeid mot undertrykkelse var Rafto særlig engasjert i forholdene bak jernteppet i det gamle Sovjetunionen. Et slikt engasjement har også dagens prisvinner, understreket Lynngård.

Norge må bli mer aktiv

I sin tale til prisvinneren understreket han hvor nødvendig det er at fokus blir rettet mot russiske myndigheters overgrep mot befolkningen i Nord-Kaukasus.

Han oppfordret også norske myndigere til å føre en mer aktiv menneskerettighetspolitikk overfor Russland.

Teatersalongen på Den Nationale Scene var fullsatt under den vakre og verdige seremonien. Foruten mange av byens kjente og ukjente fredsaktivister var også flere kjente lokale politikere i salen.

Regjeringen var som seg hør og bør representert med forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. Fra byrådet så vi blant andre Trude Drevland, Lisbeth Iversen og Hans-Carl Tveit.

Til stede var også Åsne Seierstad. Den internasjonalt berømte forfatteren og journalisten har fulgt Raftoprisvinneren hele helgen. Som journalist har hun i mange år engasjert seg i forholdene i Tsjetsjenia. I salen satt også mange av de tsjetsjenske flyktningene som bor i Bergensområdet.

Fakkeltog

Dikt, dans og musikk rammet inn seremonien der den heftige dansen som et ungt tsjetsjensk par fremførte, var et naturlig høydepunkt.

Som vanlig under Raftoprisutdelingen, ble også årets seremoni avsluttet med fakkeltog i byen.

Og selv om det striregnet, var det mange av teaterpublikumet som trosset uværet og tente fakler for det tsjetsjenske folket i novembermørket.

Tor Høvik