Dahl sier at Joshua French og Tjostolv Moland ikke kan anke saken sin inn for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

De to nordmennene har gjentatt at de ikke har tillit til Kongos rettsvesen, og at de i stedet satser på å bli renvasket i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag i Nederland. Det samme har også forsvareren til de to uttalt.

Dahl er imidlertid helt klar på at det ikke er en mulighet for de to.

– Der er ingenting å hente. Den er opprettet for å straffeforfølge personer for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Moland og French er ikke tiltalt for dette, sier Dahl til VG Nett.

French har også uttalt at han vil anke saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er derimot helt uaktuelt ettersom denne domstolen kun behandler saker fra Europarådets medlemsstater.

Thomas Hubert