• I denne varmen må ikke dyr stå innesperret i bil over lang tid. Hvis det er tvingende nødvendig en liten stund, må hunden alltid ha adgang til skygge og ha vann i nærheten.

Regelen er at hvis det er ubehagelig for mennesker, er det ubehagelig for dyr også, sier distriktsveterinær Per-Arne Ludvigsen.

Han mener alle og enhver har et ansvar for at dyrene ikke skal lide i den intense sommervarmen.

— Hvis folk oppdager en hund som sitter innesperret i solsteken, må de gjøre noe. Finn bileieren, eller om nødvendig, knus bilruten slik at hunden får luft. Ser vi slike ting, vil det automatisk føre til politianmeldelse for brudd på dyrevernloven, sier Ludvigsen.

— Å knuse en bilrute er vel heller ikke helt lov?

— En må jo selvfølgelig se situasjonen an. Men hvis man ser at dyret står og peser inne i en kokvarm bil, må man handle for å redde liv. En eventuell anmeldelse fra bileieren tror jeg man skal ta med løftet hode, sier Ludvigsen. Distriktsveterinæren poengterer at også dyrebutikkene må passe på dyrene sine i sommervarmen.

— Men stort sett er heldigvis folk flinke til å passe på dyrene sine, sier Ludvigsen.

Informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt gir veterinæren rett i at nødretten også gjelder for dyr.

— Hvis noen kommer over en bil med en hund som åpenbart lider, så må de gripe inn. Jeg vil oppfordre folk til å ringe politiet. Hvis det er nødvendig å knuse ruten, så vil de ikke få noen problemer med politiet av den grunn. Men hva forsikringsselskapet vil si, det vet jeg ikke.

— Hvis noen knuser en rute i en sånn situasjon må det være å betrakte som en vennetjeneste, og jeg vil tro at man vil komme fort overens. Ellers koster jo ikke en bilrute all verden, så den vil vel dekkes av egenandelen, sier informasjonskonsulent Svein-Erik Rastad i Vesta.