Det mener EUs to utenriksledere.

— Dersom Nordpolen fortsetter å smelte som nå, vil det ikke bare true miljøet og klimaet, det kan også utløse farlige konflikter mellom Russland og Vesten, skriver EUs utenrikssjef Javier Solana og utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner i et notat avisen Politiken har fått innsyn i.

Notatet skal legges fram på EU-toppmøtet torsdag.

– Det er ikke bare snakk om et presserende og stort miljøproblem. Klimaforandringene medfører også alvorlig politisk og sikkerhetsmessig risiko som vil ha direkte innflytelse på Europas interesser, skriver Solana i et innlegg i Politiken tirsdag.

Dersom isen i Arktis smelter, kan det skape et kappløp om områdets forekomster av olje og gass. En slik situasjon vil skape spenninger og forskyve den strategiske balansen mellom Russland og NATO-land som Norge, Danmark, USA og Canada, som også har interesser på Nordpolen, heter det i EU-notatet.