Økte utslipp av CO2 og andre klimagasser gir global oppvarming. Men et varmere klima bidrar også i seg selv til økte CO2-utslipp, som i sin tur gir større klimaendringer.

På grunn av denne selvforsterkende virkningen kan klimaendringene komme raskere enn klimamodellene forutsier, hevder to forskerteam, det ene amerikansk og det andre europeisk.

Solsyklus

De to forskergruppene har studert fortidens klima, og kommet til mer eller mindre den samme konklusjonen: Når jorda har blitt varmet opp tidligere, på grunn av naturlige variasjoner i solas aktivitet, har det resultert i mer klimagasser til atmosfæren.

Når solaktiviteten var mindre og temperaturen falt, ble også utslippene av klimagasser redusert, konstaterer forskerne.

Disse tidligere periodene av oppvarming og avkjøling kom i en naturlig syklus – i motsetning til våre dagers klimaendringer, som de aller fleste klimaforskere mener henger sammen med forbrenning av kull, olje og gass.

– Går raskere

Solsyklus-forskningen, og den selvforsterkende effekten, demonstrerer at oppvarmingen nå kan gå atskillig raskere enn tidligere ventet, sier Berkeley-forskeren Margaret Torn fra det ene av de to forskerteamene.

– Det er tempoet i endringene som blir ett av de store problemene, sier hun.

Nåværende klimamodeller forutsier en temperaturøkning på 1,5 til 4,5 grader i løpet av dette hundreåret. Når solsyklus-effekten tas med i beregningen, kan økningen bli hele 6 grader, konstaterer Torns forskerteam.

Det europeiske teamet konkluderer med at oppvarmingen de neste hundre årene kan bli 15 til 78 prosent høyere enn estimert, fordi de nåværende modellene ikke tar tilstrekkelig hensyn til selvforsterkende mekanismer.