Dersom tallet viser seg å stemme, vil Kina bli verdens nest største luftfartsmarked, etter USA.

Mesteparten av de nye flyene antas å bli av samme størrelse som Boeing 737, med to seterader i kabinen.

– Den høye etterspørselen etter denne typen fly vil bli drevet av økende velstand blant kinesere og et forsterket ønske om å reise, både innen Kina og til nabolandene, spår Randy Basdler i Boeings markedsavdeling.