Spørsmålet er ekstremt viktig i kampen mot spredning av hivviruset.

Verdens over én milliard katolikker følger debatten med stor spenning, fordi den i praksis dreier seg om den katolske kirkens innbitte motstand mot prevensjonsmidler.

Pave Benedikt XVI har tidligere vært kjent som en forsvarer av sin forgjenger Johannes Paul IIs konservative linje i dette spørsmålet. Men nå sier kilder i den katolske kirken at Benedikt har endret sitt syn, og at han nærmer seg standpunktet til den 79 år gamle kardinalen Carlo Maria Martini.

— Visse tilfeller Martini, som regnes som en av de liberale kardinalene, har i et offentliggjort brev skrevet at sykdomsforebyggende medikamenter «i visse situasjoner kan utgjøre et mindre onde».

— Det finnes det spesielle tilfellet hvor den ene parten i et ekteskap er smittet av aids. Det er da denne personenes plikt å beskytte sin partner, heter det i brevet.

Kardinalen viser til kirkens selvforsvarsprinsipp, nemlig at en kvinne har rett til å beskytte seg dersom mannens sexkrav setter henne i livsfare. Men heller ikke Martini taler åpent om kondomer.

Pave Benedikt åpnet døren på gløtt for bruk av prevensjonsmidler da han i mars ba om en utredning av kondombruk.

Blankt nei I 1968 tok pave Paul VI i et rundskriv avstand fra all prevensjonsbruk. Dette skapte sterke reaksjoner i en tid da mange var bekymret for en befolkningseksplosjon på jorden.

En katolsk kommisjon hadde da i flere år studert spørsmålet om prevensjon, og et flertall kom fram til at den katolske kirken burde tillate dette. Men paven trosset rådet og fulgte i stedet mindretallet, noe han senere forklarte med at ektepar må følge Guds vilje.