Vannkraftprosjektet Theun-Hinboun ligger i et avsidesliggende område i det asiatiske landet. Prosjektet startet for ti år siden og driftes av Statkraft, som også eier 20 prosent i vannkraftprosjektet. De øvrige eierne er den laotiske staten og et thailandsk selskap. Anlegget produserer vannkraft for eksport til Thailand

Men mens eierne tjener godt på prosjektet, er det de fattige bøndene i området som bærer byrden, ifølge en ny rapport fra Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS).

– Prosjektet har fått alvorlige konsekvenser for miljø og lokalsamfunn. Tiltak som har vært satt i gang for å rette på skadene har ikke vært vellykket. Nå planlegger selskapet som eier anlegget å utvide det, noe som er svært kritisk. Det vil føre til fordobling av problemene som lokalbefolkningen sliter med, sier Andrew Preston, daglig leder i FIVAS, til NTB.

Matmangel og sykdommer Rapporten avdekker de alvorlige virkningene vannkraftprosjektet har fått for over 25.000 fattige mennesker i 57 landsbyer som ligger langs elvene som ligger nedstrøms for demningene.

Funnene i rapporten viser blant annet at fiskebestanden i elvene har minket dramatisk. Når vann tappes ut av magasinene, fører den sterke vannføringen til stor jorderosjon langs elveleiene. Fruktbart jordbruksland er vasket vekk, det samme er mye av vegetasjonen langs elvene. Lokalbefolkningen har mistet store risavlinger, men de har ikke fått kompensasjon, ifølge rapporten.

Konflikt Bøndene må dermed dyrke ris lenger opp i landskapet. Men der havner de i konflikt med eukalyptusplantasjer som drives av et japansk firma.

En alvorlig konsekvens av dette er at bøndene mangler mat. I tillegg har mange som bor langs elvene blitt rammet av utslett og sykdommer på grunn av forurensing av elvevannet.

– Statkraft må gjøre sitt for å stanse planene om utvidelse. Ikke minst fordi selskapet profilerer seg med «ren energi», sier Andrew Preston. Han mener Statkraft må rydde opp i disse problemene før prosjektet utvides og flere problemer dukker opp.

– Et godt prosjekt – Statkraft mener dette er et bærekraftig prosjekt, selv om vi stiller oss ydmyke til det FIVAS-rapporten har avdekket, sier selskapets pressetalsmann, Knut Fjerdingstad.

Han forteller at det er satt av store midler til en forpliktende tiltakspakke for å minske de negative konsekvensene ved utbyggingen.

– Det nye prosjektet koster 500 millioner dollar, og om lag 10 prosent, eller 45 millioner dollar er satt av til blant annet utbedring av skader på naturen, tilrettelegging for bosetning, helsestasjoner og skoler, sier Fjerdingstad til NTB.

Laos er ett av Asias fattigste land, og har få naturressurser bortsett fra vannkraft.

– Vi har stor tro på at dette er et godt prosjekt for Laos og regionen. Vi bidrar med over 100 års norsk vannkraftkompetanse, og vårt mål er å overføre denne kompetansen til laotene selv. Asia har et enormt energibehov som i stor grad dekkes av forurensende kullkraft. Vi kan hjelpe denne regionen til selv å utvikle og produsere energi fra fornybare energikilder på en bærekraftig måte, sier pressetalsmannen.

Når det gjelder situasjonen for lokalbefolkningen som er direkte berørt av prosjektet, sier Fjerdingstad at prosjektet har som mål å bedre levevilkårene for dem.

– Alle berørte er kontaktet og noen har begynt å flytte for å komme nær de områdene hvor arbeidsplasser og ny infrastruktur kommer, sier han.

Odd Kristian Dahle / SCANPIX