Men Taliban vil først ha beviser for at bin Laden sto bak terroraksjonen mot USA. Det er BBC som melder dette.

Den britiske rikskringkastingen siterer afghansk radio, der det het at Taliban «forventer at amerikanerne gjør seg kjent med sakens fakta, før de griper til ugjenkallelige handlinger». Radiostasjonen gjentok at Taliban fordømmer angrepene mot Washington og New York.

Amerikanske talsmenn har sagt at mistanken etter selvmordsaksjonene mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington først og fremst retter seg mot bin Laden. Mange tror at USA vil svare på aksjonene med et angrep mot Afghanistan.

«I all oppriktighet»

— Det islamske emiratet Afghanistan (IEA) har i all oppriktighet bedt USA legge fram klare og holdbare beviser for det landet mener Osama er skyldig i. Når og hvis dette blir gjort, vil IEA overlevere ham til en av verdens islamske domstoler, het det i radiomeldingen.

— IEA fordømmer nok en gang terroren (mot USA) og uttrykker sin medfølelse med det amerikanske folk. Afghanerne forventer at USA ikke går til ugjenkallelige handlinger, før de har gjort seg kjent med alle sakens fakta, het det videre.

USA mener bin Laden sto bak bombeaksjonene mot landets ambassader i Nairobi og Dar-es-Salaam i 1998, der 230 mennesker mistet livet. Som straff for dette, angrep amerikanerne Afghanistan med krysserraketter, i håp om å få has på superterroristen.

Død eller levende

Diplomater i USA og Asia vil ikke utelukke at det også denne gang kommer et amerikansk straffeangrep. Men samtidig er det klart at amerikanerne helst vil ta bin Laden levende, slik at han kan stilles for retten og dømmes.

Amerikanske toppolitikere har de siste par dagene åpenlyst søkt støtte til et slikt prosjekt fra Russland og fra Pakistan. Russerne kan trolig bidra med mye kunnskap fra sin lange og blodige krigføring i Afghanistan, som endte i nederlag og tilbaketrekking.

Pakistans militære makthaver Pervez Musharraf har vært betraktet som en av Taliban-regimets få politiske venner. Men Musharraf sier nå at pakistanerne vil gjøre alt som står i deres makt, for å bidra til en oppklaring av terrortragedien i USA.