Kampene i Darfur foregår mellom sudanske regjeringsstyrker, med støtte fra den fryktede Janjaweed-militsen, og flere opprørsgrupper med støtte i den ikke-arabiske delen av befolkningen. I øyeblikket er konflikten i ferd med å spre seg til nabolandene Tsjad og Den sentralafrikanske republikk, noe som setter titusener av flyktninger og internt fordrevne i fare.

— Nye tilfeller av fordriving skyldes blant annet av raid over grensene gjennomført av væpnede grupper som mottar våpen og har tilgang på tilfluktssteder på begge sider av grensen mellom Tsjad og Sudan. Dermed blir konflikten raskt trukket i retning av regional opptrapping, sa Egeland i en orientering til FNs sikkerhetsråd i New York onsdag.

- Sprer frykt

Egeland fortalte rådsmedlemmene om inntrykket fra sitt besøk i Sudan nylig, hvor han blant annet ble hindret av sudanske myndigheter i å besøke flyktningleirene i Darfur.

— Regjeringsstyrker, militser, en overflod av opprørsgrupper og et økende antall væpnede tsjadiske opposisjonsgrupper streifer fritt rundt i og utenfor leirene, hvor de sprer frykt og terror, sa Egeland.

— De tradisjonelle lederne som jeg møtte, har mistet innflytelsen sin over unge menn og væpnede grupper. De klaget åpent om at regjeringen gir våpen til nye militsgrupper, og at opprørere får nye våpen fra utlandet, sa den norske FN-toppen videre.

Han kom med ny kritikk av den sudanske regjeringen, og beskyldte myndighetene i Karthoum for med overlegg å hindre humanitært arbeid i Darfur. Regjeringsstyrkene angriper landsbyer og gi våpen til militsgrupper, slik at de kan kjempe mot opprørere og kriminelle gjenger, ifølge Egeland.

Avgjørende uker

Han ba medlemmene av Sikkerhetsrådet om å gå i dialog med sudanske myndigheter, og om å legge press på dem som forsyner opprørerne med våpen.

— De neste tre ukene kan bli avgjørende for livlinen vår til over tre millioner mennesker, understreket han.

FN, Sudan og Den afrikanske union (AU) er i prinsippet blitt enige om en utvidet AU-styrke med omfattende FN-støtte i Darfur, som skal ha som oppgave å beskytte sivilbefolkningen. Men de involverte partene uttaler seg svært ulikt om hva avtalen innebærer, og Sudan forsøker i det lengste å begrense FNs rolle.

FINBARR O'REILLY
SCANPIX