— Å gamble på at Norge blir medlem av EU fra 2005, for derved å si at det ikke er så farlig med EØS-avtalen, ville være et meget høyt og uansvarlig spill av Norge, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i UD.

Han kommer med reaksjonen etter uttalelser fra fyrst Hans Adam II til avisen Liechtensteiner Vaterland i går.

I intervjuet, som også ble delvis gjengitt i Bergens Tidende i går, gjør fyrsten det klart uavhengigheten til Liechtenstein er viktigere enn EØS-avtalen.

— Nesten alle eksperter går ut fra at et flertall av det norske folk i 2005 vil uttale seg for et EU-medlemskap, og at Island vil følge Norge inn. Derfor gir det ikke mening for Liechtenstein å stilltiende godta at Tsjekkia og Slovakia ikke anerkjenner oss bare får å redde et EØS som likevel ikke eksisterer om to-tre år, uttalte fyrst Hans Adam II.

Karsten Klepsvik fortsetter:

— Alle med en viss kjennskap til norsk politikk vet at EU-saken er så vanskelig at et ja i en folkeavstemning ikke kan tas for gitt, verken i 2005 eller på noe annet tidspunkt. Derfor er EØS-avtalen nå som før meget viktig for Norge, sier han.

— Vil dere kontakte Liechtensteins fyrstehus for å overbringe dette budskapet?

— Vi har hatt og vil fortsette å ha nær kontakt med Liechtenstein i denne saken, sier Karsten Klepsvik.

Han vil ikke spekulere i hva fyrstens uttalelser betyr for den videre EØS-prosessen.

— Vi legger til grunn at Liechtenstein, Tsjekkia og Slovakia avklarer sine mellomværender og at EØS-avtalen kan undertegnes endelig om kort tid.

En annen kilde i Utenriksdepartementet legger imidlertid ikke skjul på at fyrstens holdning lover dårlig for mulighetene til å avklare EØS-flokene raskt.

— Det er klart fyrstens uttalelser er illevarslende. Men vi har satt fredag denne uken som en slags frist. Får vi ikke konkret informasjon om en positiv utvikling innen den tid, må norske myndigheter se seg om etter andre veier å gå, sier kilden.

Mer konkret vil han ikke være, men BT er kjent med at UD-tjenestemenn allerede i noen dager har vurdert måter å få til et EØS uten Liechtenstein raskest mulig.