— Vi er tilfreds med at vi har tilstrekkelig hjemmel i resolusjon 1441 og de tidligere resolusjonene om Irak til at en militær aksjon mot Irak kan rettferdiggjøres dersom landet fortsatt begår alvorlige brudd mot resolusjonene, sa Straw i en tale til det britiske parlamentet før han skulle møte den russiske utenriksministeren Igor Ivanov.

Han la imidlertid til at Storbritannia vil foretrekke en ny resolusjon som gir ryggdekning til bruk av militærmakt, dersom det blir nødvendig å gå til krig mot Irak.