Det opplyser Per Strand ved Statens strålevern til bt.no. Han er direktør for beredskaps— og miljøavdelingen.

— På grunn av avstanden til Japan vil et eventuelt større utslipp av radioaktivitet ikke føre til helse- eller miljøkonsekvenser i Norge, sier Strand.

- Uavklart

Han utelukker ikke at vi vil kunne måle radioaktivitet i Norge ved en hypotetisk atomulykke.

— Men alle prognoser og hypoteser, modeller og vurderinger tilsier at det vil bli så lite nedfall i Norge at det ikke blir et problem for helse eller miljø.

Da bt.no snakker med Strand i 17-tiden lørdag, betegner han situasjonen ved det japanske atomkraftverket Daiichi i Fukushima som «fortsatt uavklart» - og at det er spesielle problemer med én av reaktorene.

— Per nå er det ikke snakk om store utslipp til luft. Dette er ikke en atomulykke, men heller ikke en normalsituasjon, sier avdelingsdirektøren.

Stor tillit

Han mener japanerne har god atomberedskap og god sikkerhet ved atomkraftverkene sine.

— Det gjelder både konstruksjon og at de har flere barrierer om noe skulle gå galt, opplyser Strand.

— Vi har stor tillit til japanske myndigheter. Men det er klart: Det er en spesiell situasjon, med jordskjelv og det hele.

— Hvor langt vest for Japan vil et eventuelt større utslipp fra Japan kunne representere fare?

— Det er umulig å si. Det avhenger av så mye, alt fra mengden utslipp til om det regner. Det er lokalt konsekvensene vil bli alvorlige, sier Strand.

— Utslipp av en viss størrelse vil jo bli transportert opp i luften og gå rundt kloden. Dermed vil det kunne måles radioaktivitet over store deler av nordlige halvkule. Men de fleste stedene vil det ikke være noe som helst problem. Radioaktivitet er kjennetegnet ved at det er mulig å måle i veldig små mengder, sier stråleverndirektør Per Strand.

Radioaktiv vanndamp

Ifølge Statens stråleverns hjemmeside opplyser japanske myndigheter at det er gjennomført en kontrollert ventilering av reaktoren.

— Dette er et godt tiltak for å redusere trykket inni reaktorene, selv om det medfører utslipp av radioaktiv vanndamp til omgivelsene, heter det på hjemmesiden.

Og videre:

— Det er vanskelig å gi en prognose for videre utvikling på anleggene. Strålevernet følger alle informasjonskanaler nøye for å få verifisert informasjon, og gjør i tillegg egne vurderinger uavhengig av dette.

Vind utover havet

Vinden i området blåser mot nordøst og utover Stillehavet.

Det forventes ingen endring på vindretningen de nærmeste dagene.

«SMÅ MENGDER»: - Alle vurderinger tilsier at det vil bli så lite nedfall i Norge at det ikke blir et problem for helse eller miljø, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern. FOTO: Scanpix