Powell gjorde det fredag klart at han ikke minst venter støtte fra de arabiske land til en samordnet kampanje mot terrorhandlinger. Han sa imidlertid ikke noe konkret om planer for en hevnaksjon etter tirsdagens blodige angrep mot Washington og New York.

— Jeg kommer ikke med trusler, det jeg sier er at innsatsen mot terror blir en målestokk, en ny måte å vurdere styrken i samarbeidet på, sa utenriksministeren. Han understreket at det er snakk om et gjensidig samarbeid, der USA både venter å motta støtte, og er forberedt på å støtte andre.

Land som ikke viser vilje til helhjertet samarbeid, vil på sin side få sitt forhold til USA svekket. - Hvis vi oppdager at visse land ganske enkelt ikke er interesserte, og mangelen på interesse øker faren for mer terrorisme, kommer det uten tvil til å få betydning for vårt framtidige forhold til disse landene, sa Powell til pressefolk i Washington.

Utenriksministerens uttalelser hadde klar adresse til landene i den arabiske del av verden, mener diplomater. Deres samarbeid kan ganske snart bli satt på en prøve, når og hvis USA velger å slå til mot den terrormistenkte Osama bin Laden.