Storimam og sjeik Sayyed Tantawi vil ha sjefredaktør Carsten Juste fengslet i opp til ett år. Han betegner Muhammed-karikaturene som «en av de verste forbrytelser som noen gang er begått».

Jyllands-Posten bør helst nektes å komme ut i mange år framover. Hvis disse tiltakene ikke lar seg gjennomføre, bør kulturredaktør og opphavsmann til trykkingen av karikaturene, Flemming Rose, avbildes med grisetryne, sier Tantawi ifølge København-avisen Politiken.