Ifølge avisen sikrer Saleh dermed immunitet for seg selv og for sine nærmeste slektninger.

Det har derimot blitt kjørt et tøff linje fra nøkkelgrupper som utgjør ryggraden til Jemens opposisjonsbevegelse, på spørsmålet om immuniteten. Og mye beror derfor på om dissidentene kan godta at Saleh ikke blir rettforfulgt etter sin avgang.

Mistet støtte fra naboene

Saleh vil overtale makten til visepresident Abdrabuh Mansur Hadi 30 dager etter at avtalen offisielt blir signert. Presidentens sønn og nevøer vil beholde sine lederstillinger i militæret og i den nasjonale sikkerhetsstyrken i 60 dager for å sikre kontinuiteten i tiltak mot terror.

Det skal være Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som har forhandlet fram avtalen med Saleh. Forrige uke skal Saleh ha fått beskjed om at han hadde mistet støtte fra sine naboer, men at de ville sikre ham en verdig adgang.

— President Saleh ønsker forslaget velkommen og har akseptert det, sier presidentens assistent Tariq Shami til Wall Street Journal.

— Selv om han har grunnlovsmessige rettigheter til å sitte ved makten, er han villig til å forlate stillingen, sier han.

Fredelig maktskifte

President Saleh har lenge holdt ved at han skal sitte ved makten til hans periode er utløpt i 2013, men tidligere i april ga han klare signaler om at han at han vil ta del i et fredelig maktskifte.

— Jeg har allerede sagt, og jeg gjentar nå at jeg ikke klamrer meg til makten. Jeg har tilbrakt 32 år som president. Denne erfaringen vil jeg på en fredelig måte overlate til folket, ikke til kaos, sa den hardt pressede presidenten, som omtaler seg selv som selve symbolet på stabilitet på Den arabiske halvøy.