Carl I. Hagen vil bruke Norges krigsdeltakelse i Afghanistan som brekkstang for å høste politiske seire i forhold til regjeringen.

— Jeg har presset regjeringen inn i et hjørne de ikke kommer seg ut av, sier Carl I. Hagen. Han er fortsatt kraftig irritert på at regjeringen bare tilbød ham vel 500 millioner kroner under forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Meningsløs budsjettbehandling

— Bare noen dager etter at budsjettforhandlingene ikke førte frem, kommer altså et forslag som kan koste to milliarder kroner på årsbasis. Det gjør jo hele budsjettprosessen vi har vært gjennom meningsløs, sier Hagen.

Han forlangte på det lukkete møtet i Stortinget i går at krigsdeltakelsen blir behandlet i plenum. Det må regjeringen etterkomme, siden også SV ønsker åpen diskusjon om saken.

— Jeg vil ha plenumsbehandling av to årsaker. Når norske styrker skal utplasseres i utlandet, krever Grunnlovens paragraf 25 at Stortinget rent formelt gir en slik fullmakt.

— Det andre er at jeg vil vite hvordan deltakelsen skal finansieres. Det er tre måter å finansiere en årlig kostnad på to milliarder kroner, sier Hagen: 1) Skatter og avgifter kan økes. 2) Andre utgifter på statsbudsjettet kan reduseres. 3) Krigsoperasjonen finansieres med oljepenger ved at overskuddet på statsbudsjettet reduseres.

Frp vil at oljepengene skal brukes. Hvis stortingsflertallet går inn for det samme, eller dekker en del av regningen ved å redusere overskuddet, mener han at hele argumentasjonen for å følge handlingsregelen for bruk av avkastning av oljeformuen faller sammen.

Frps utenlandsbudsjett

— Da åpner regjeringen i realiteten for et utenlandsbudsjett, slik vi har bedt om. Hvis to milliarder til en militæroperasjonen ikke fører til renteøkning i Norge, vil heller ikke innkjøp av utstyr til sykehusene og kjøp av politibiler gjøre det. Regjeringspartiene har et forklaringsproblem, sier Carl I. Hagen.

Også SV ønsket i går en behandling av saken i Stortinget. Men partiets begrunnelse er en helt annen enn Hagens. SV sier nei

— Norske styrker settes under kommando av USA. Det er vi mot. Dessuten setter Norge inn styrker i en situasjon hvor luftkrigen trappes ned. Vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig med norske styrker i en slik situasjon. Det er også en løpende diskusjon om å utvide aksjonene til andre land. Det frykter vi, sier Kristin Halvorsen. Hun understreker at Stortinget bør behandle saker som er så alvorlige som dette.

— Det er et stort ansvar å sende norske styrker i krig i et annet land, sier Halvorsen.

For SV er pengespørsmålene av underordnet betydning.