Hussein kom med påstandene da rettssaken mot ham og sju medtiltalte ble gjenopptatt onsdag.

– Jeg er blitt slått av amerikanerne og torturert, sa den tidligere irakiske diktatoren. – Jeg er blitt slått på alle deler av kroppen og har merker over hele kroppen, sa Saddam Hussein videre.

Han sa også at de ansvarlige for voldsaksjoner mot personer som har vitnet mot ham i rettssaken, må straffes.

– Når jeg hører om at irakere er blitt skadet, så gjør det meg vondt, sa den tidligere diktatoren.

Tortur og drap

Et nytt vitnemål om tortur og drap i en irakisk landsby under Saddams regime satte sitt preg på rettssaken før Saddam kom med sine påstander onsdag.

Alle de tiltalte og deres forsvarere var til stede i rettssalen da saken åpnet igjen. Forrige gang retten kom sammen valgte Saddam Hussein å utebli, etter at han på et tidligere tidspunkt hadde bedt dommerne om «å dra til helvete.»

Denne gangen avbrøt Saddam ved en anledning et av vitnene, da han ba om pause for å be, men for det meste satt han stille og tok notater.

Dommer Rizgar Mohammed Amin hadde innkalt fem vitner til rettsmøtet onsdag.

Åpenhet

Det første av vitnene opptrådte helt åpent og sto bare noen få meter fra Saddam, som gjorde notater og fulgte rettsmøtet inne i den spesielle, innburede avdelingen som er laget for de tiltalte.

Vitnet Ali Hassan al-Haidari fortalte rolig og sammenhengende om hvordan han og hans familie var blitt anholdt av politiet og brakt til Baath-partiets lokale hovedkvarter etter drapene på 148 mennesker i Dujail i 1982. Han var da selv 14 år.

Hans bror ble henrettet av Saddam-regimet, og utenfor kontorene til Saddams parti så han ni lik på bakken.

– Jeg gjenkjente alle, sa Haidari i retten.

Til Bagdad

Deretter fortalte han at han ble brakt til hovedkvarteret til Saddams hemmelige tjenester, der han ble vitne til grusom tortur.

Vaktene brukte elektrosjokk på fangene, og en annen metode var å smelte plastrør og la den flytende plastikken dryppe på fangenes kropp.

– De hadde sterke smerter mens plastikken stivnet på kroppen deres, mintes han. – Mennene forlot cellene på to ben og kom tilbake liggende inntullet i et teppe.

Vitnemålet karakteriseres som noe av det sterkeste som er hørt i rettssalen så langt i saken. Ti vitner har fortalt sine historier om mishandling og tortur etter Dujail-massakren. Åtte av dem vitnet bak et forheng og delvis med forvrengt stemme.

Saddams halvbror

Haidari kom også med en direkte anklage mot Saddams medtiltalte halvbror, Barzan Ibrahim al-Tikriti, som tidligere var Iraks fryktede sjef for de hemmelige tjenester.

Han sa at Barzani hadde vært til stede i bygningen der torturen skjedde og ved en anledning personlig hadde sparket ham hardt mens han lå i feber.

– Jeg hadde smerter i uker på grunn av det sparket, sa vitnet.