Josef Fritzl sier han ble «født som voldtektsmann», men han vil kjempe mot drapstiltalen. Mandag starter rettssaken etter grusomhetene i kjelleren i Amstetten.

En 130 sider psykiatrisk rapport blir en tung del av rettssaken mot Josef Fritzl.

Oppgjøret etter «århundrets forbrytelse», som den blir kalt i Østerrike, begynner i St. Pölten mandag, for det meste bak lukkede dører. I samme by har Josef Fritzl sittet fengslet siden hans grufulle overgrep mot datteren Elisabeth ble kjent i april i fjor.

Artikkelen fortsetter under bildet...

SKREKKENS HUS: Her er huset til Josef Fritzl, hvor datteren Elisabeth ble holdt fanget i 24 år.
Dominic Ebenbichler

Gjennom seks lange intervjuer med Fritzl har psykiateren Adelheid Kastner forsøkt å finne ut hvordan det er mulig for et menneske å holde sin datter innesperret i en kjeller i 24 år, voldta henne jevnlig, adoptere tre av deres felles barn og holde de øvrige tre i fangenskap. Født til voldtektsmann Hennes rapport gir få svar, men Fritzls barndom trekkes fram som bestemmende for hans videre utvikling.

– Jeg er født til å bli voldtektsmann, skal Fritzl ha sagt under intervjuene.

Fritzl skal ha vært et uønsket barn, strengt og kjærlighetsløst oppdratt med en dominerende mor, noe som skal ha lagt grunnlaget for hans dominerende oppførsel overfor kvinner.

Kastner konkluderer i rapporten at Fritzls psyke gjør det sannsynlig at han ville fortsette overgrepene hvis han noen gang skulle settes fri.

Artikkelen fortsetter under bildet...

MØRKE SKYER: Amstetten, en by som for alltid vil være knyttet til en av Europas mest bestialske krimsaker.
Dominic Ebenbichler

Fritzls forsvarer, stjerneadvokaten Wolfgang Mayer, har gjort klart at hans klient vil si seg skyldig i det meste av den omfattende tiltalen mot ham, blant annet voldtekt, som har en øvre strafferamme på 15 år.Det alvorligste tiltalepunktet, drap, som følge av at et av barna døde like etter fødselen i kjelleren, nekter han for, og noe monster vil han ikke være.

– Et monster hadde handlet annerledes, sier Mayer og understreket at Fritzl elsket sin datter på sitt vis.

– Kan slippe tidlig

Den snart 74 år gamle Fritzl skal ha innstilt seg på å leve resten av sitt liv i fengsel, men østerrikske jurister har påpekt at han faktisk kan slippe ut kort tid etter sin eventuelle 80-årsdag.

Årsaken er at det i østerriksk rett ikke er mulig å legge strafferammer oppå hverandre. Ifølge juristen Raol Wagner er det mer enn tvilsomt om Fritzl kan dømmes for drap, som har 20 års strafferamme.

Det kan nemlig bli vanskelig å bevise at det døde barnet faktisk omkom først 70 timer etter fødselen i 1996 på grunn av manglende legehjelp, slik Elisabeth har fortalt politiet. Fritzl har benektet dette, men innrømmet å ha brent det døde barnet.

Tiltalen for slaveri er også problematisk, ettersom den aktuelle lovparagrafen aldri er blitt benyttet. Dermed er det voldtektstiltalen som setter grensen.

Men ettersom det også finnes lovverk for straffereduksjon, kan straffen for «århundrets forbrytelse» komme til å bli mer enn halvert, anslår Wagner.

– Etter seks og et halvt år er han på frifot igjen, sier han skråsikkert.

Enormt medietrykk

Bare rundt 100 journalister har fått akkreditering til å følge det lille som er offentlig i rettssaken, opplesningen av tiltalen og avsigelse av dommen, men det mangedobbelte antallet er ventet til St. Pölten. Luftrommet over rettsbygningen er avstengt, men for øvrig er verdenspressen umulig å unngå for lokalbefolkningen. Et eget pressetelt er satt opp i gata utenfor retten.

De fleste av innbyggerne er grundig lei den negative oppmerksomheten Fritzl-saken gir, mens andre ser sitt snitt til å tjene på saken. Et forsøk på å selge Fritzl-Schnitzel til de tilreisende er slått ned på, men handelsstanden gjør naturlig nok gode penger.

Samtidig vekker pressefolkenes jakt på nye vinkler i den groteske saken også munterhet, som da et TV-team forgjeves skal ha lett etter en metro-stasjon i den lille byen, «for å skildre undergrunnen i St. Pölten».