— Jeg mener diskusjoner om dette må tillates. Det kan argumenteres for at å utvikle atomvåpen er en mulighet for å sikre Japan mot angrep, sier Shoichi Nakagawa, som er leder i Liberaldemokratenes politiske råd.

Men samtidig presiserer Nakagawa at dette ikke er den løsningen han selv ønsker for Japan - det eneste landet i verden som er blitt utsatt for angrep med atombomber.

— Jeg er ikke forkjemper for det. Vi kommer ikke til å utvikle atomvåpen. Men diskusjoner om saken bør tillates, sier han under et debattprogram på japansk fjernsyn søndag.

Samme dag gjentok imidlertid Japans statsminister Shinzo Abe at det er utelukket for Japan å utvikle atomvåpen som svar på Nord-Koreas melding sist mandag om at landet har gjennomført en vellykket atomprøvesprengning.

Etter annen verdenskrig har Japan offisielt vært pasifistisk.