Ottosen er professor i journalistikk, og har blant annet undersøkt norske mediers dekning av krigen i Kosovo. Han mener Jaglands siste uttalelser kan skade det norske debattklimaet, fordi de ikke gir særlig rom for nyanser eller kritikk mot USA.

I et åpent brev skriver Jagland at det er å snu saken på hodet å advare USA mot å gå for langt i å gjengjelde terrorangrepene.

— Hitler sendte med fullt overlegg jødene i gasskamrene. Terroristene gjorde menneskene i skyskraperne til fanger i et helvete av flammer og gasser. Med det samme kyniske overlegg, skriver Jagland.

Rune Ottosen mener at Thorbjørn Jaglands argumentasjon er blitt endret etter at han i forrige uke ble kritisert for å så tvil om Norges støtte til USA i NATO.

— Jagland kom først med noen nyanserte uttalelser. Så har han tydeligvis fått en smekk på fingrene av USA, og går svært langt den andre veien. Han skaper historiske assosiasjoner til Hitler, som er veldig vanlig i en propagandasituasjon. Det ville være skadelig for debattklimaet om mediene lot seg disiplinere av den type uttalelser, sier han.

Ottosen mener at Jagland gjør det motsatte av biskop Gunnar Stålsett. Stålsett er redd for en hevnpreget gjengjeldelsesaksjon som rammer et helt folk blindt, og advarer mot å bruke begrepet "krig".