I en tale onsdag sa Bush at personer som mistenkes for å være involvert i terrorisme, er blitt holdt fanget av etterretningsorganisasjonen CIA, og at praksisen er del av et program for å avhøre personer som mistenkes for noen av verdens verste terrorhandlinger.

Bush forsvarte praksisen, og sa den har bidratt til at USA har fått tilgang til svært viktig informasjon.

— Sikkerheten vår avhenger av at vi får denne typen informasjon, sa Bush.

14 av CIA-fangene er nå blitt overført til Guantanamo-basen på Cuba, hvor det meningen at de skal dømmes av militærtribunaler. En forutsetning er imidlertid at den amerikanske Kongressen godtar at tribunalene opprettes.

En av de 14 som nå er flyttet til Guantanamo, er Khalid Sheikh Mohammed, som beskyldes for å ha planlagt terrorangrepene i USA 11. september 2001.

Anklager om tortur

CIA-fengslene er tidligere blitt omtalt i avisa The Washington Post, og avsløringene har ført til skarpe reaksjoner fra flere europeiske land.

Menneskerettighetsgrupper mener det omstridte fangeprogrammet har vært brukt til å frakte terrormistenkte til land hvor de er blitt torturert for å presse opplysninger ut av dem.

I sin tale onsdag tilbakeviste Bush beskyldninger om tortur. Han benektet at CIA torturerer noen, og framholdt at etterretningsorganisasjonen behandler fangene sine humant.

FNs komité for bekjempelse av tortur ba i vår om at USA måtte stenge eventuelle fengsler i utlandet. Men kilder i den amerikanske regjeringen, som ikke ønsker å bli navngitt, gjør det klart at de hemmelige interneringssentrene spiller en viktig rolle, og at driften skal videreføres.

Kildene hevder videre at det til sammen befinner seg «mindre enn hundre» personer i CIA-fengslene.

Nye retningslinjer

Samtidig som Bush innrømmer at CIA-fengslene eksisterer, ber USAs forsvarsdepartement alt militært personell om å rette seg etter Genèvekonvensjonene når det gjelder behandling av fanger.

— Alle fanger skal behandles humant og i tråd med amerikansk lov, krigens spilleregler og relevant amerikansk politikk, heter det i et direktiv fra Pentagon som ble offentliggjort onsdag.

Det står videre at Artikkel 3 i Genèvekonvensjonene skal anvendes uansett hva slags juridisk status fangen har.

Artikkel 3 krever at fanger som er pågrepet under væpnede konflikter, skal behandles humant. Det betyr blant annet at de ikke utsettes for «grusom behandling eller tortur».

USA er blitt sterkt kritisert for ikke å ha fulgt internasjonale spilleregler når det gjelder fanger som er internert i forbindelse med krigen mot terror. Blant annet har fangene på Guantanamo-basen på Cuba ikke blitt behandlet i tråd med Genèvekonvensjonene fordi USA ikke har villet gi dem status som krigsfanger.

Forslag om rettssaker President George W. Bush var onsdag ventet å legge fram et forslag for hvordan rettssakene mot fangene på Guantanamo-basen skal foregå.

Det sitter nå om lag 450 fanger på basen, og ingen av dem er stilt for vanlige domstoler. Flere ble pågrepet under USAs invasjon av Afghanistan i 2001.

Amerikansk høyesterett fastslo i juni at det er ulovlig å la fangene bli stilt for militære tribunaler, slik Bush ønsker. Tribunalene var ikke godkjent av Kongressen, dessuten var de i strid med både amerikanske og internasjonale regler.

Nå sier imidlertid Bush at han fortsatt håper Kongressen vil godta opprettelsen av militærtribunalene. (©NTB)

REUTERS