Det er Fazios opptreden under et bankoppkjøp i juli som har vakt påtalemyndighetens interesse. Fazio anklages for å ha favorisert budet fra en lokal bank fremfor en nederlandsk oppkjøper.

Skandalen har blant annet ført til at finansminister Giulio Tremonti har bedt Fazio om å gå av, men sentralbanksjefen fastholder at han ikke har gjort noe galt.

Ifølge den anonyme kilden har Fazio blitt etterforsket siden august, og han vil nå bli innkalt til avhør med to dommere.