Den mangelfulle forklaringen, som er resultat av en intern gransking i hæren, viser at det er viktig med en uavhengig internasjonal gransking, sier den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen i en rapport som ble sendt ut fredag.

Ifølge organisasjonens direktør, Kenneth Roth, reiser rapporten flere spørsmål enn den besvarer om angrepet mot en bygning i Qana som kostet minst 28 uskyldige sivile, hvorav mange barn, livet.

Israels hær hevder at de angrep bygningen fordi Hizbollah hadde skutt ut over 150 raketter fra Qana og omegn. Bygningen ble angrepet basert på etterretning som sa at det ikke bodde noen i den og at den ble brukt av Hizbollah.

Nevner ikke

Men i sin rapport nevner ikke hæren noe om at den mente at menn fra Hizbollah var i eller ved bygningen da den ble angrepet, noe som potensielt kunne gjøre den til et legitimt mål. Bare det at de ikke nevner det, antyder at det ikke var Hizbollah-soldater der.

Dette underbygges av to vitner HRW snakket med like etter angrepet, som sa at det ikke hadde vært Hizbollah-folk der.

Videre har verken HRWs folk, utenlandske journalister eller redningsarbeidere funnet noe ødelagt militært utstyr ved huset, de har ikke sett Hizbollah-soldater, og ingen døde er funnet som kunne mistenkes for å være geriljasoldater.

Forklarer ikke

Dessuten har hæren ikke forklart hvorfor de trodde geriljasoldater, og ikke sivile, var i bygningen. Det er fortsatt uklart hvorfor Israel med sin gode kontroll fra luften ikke har oppdaget at to familier med 63 medlemmer tok seg inn i huset da bombingen begynte.

Hæren gjentar også tidligere påstander om at befolkningen ble advart og bedt om å evakuere. Dermed antydes det at det var de siviles egen skyld at de ble drept fordi de ikke reiste sin vei.

Men både i Qana og mange andre byer var tusener av sivile ute av stand til å flykte fordi de var syke eller sårede, eller fordi de ikke hadde biler eller penger til å reise eller var redd for å bli bombet på veien.

– De israelske militære kan ikke be folk evakuere og deretter angripe uten hensyn. Advarsler er ikke en unnskyldning for å skyte blindt på alle som er igjen, sier Roth.

Skiller ikke

I en annen rapport som HRW sendte ut torsdag, dokumenterer organisasjonen at den israelske hæren systematisk unnlater å skille mellom stridende og sivile.

I noen tilfeller tyder tidspunktet og omfanget av angrepet og mangelen på åpenbare militære mål at soldatene bevisst sikter på sivile. At de etterpå skyter på redningsarbeidere styrker mistanken.

HRW har ikke funnet ett eneste eksempel på at Hizbollah bruker sivile som skjold for å beskytte seg mot israelske angrep.

Derimot har de i noen tilfeller lagret våpen i eller ved bolighus og plassert utskytingsramper i bebodde områder eller i nærheten av FNs observasjonsposter.

Slike handlinger er alvorlige brudd på folkeretten fordi de krenker kravet om å gjøre alt for å unngå at sivile skades.

Men dette gjelder ikke mange av dødsfallene som har skjedd i Libanon, og uansett rettferdiggjør det ikke den overdrevne maktbruken som har kostet så mange sivile livet, sier HRW.