I en rapport som ble lagt frem mandag, skriver Peace Now at det israelske boligdepartementet arbeider med planer om en storstilt utbygging av bosetningene på Vestbredden. Ifølge departementet dreier det seg om «foreløpige planer».

– Departementet for boliger og boligbygging har planer om å bygge minst 73.000 nye boliger på Vestbredden. Byggeplanene for minst 15.000 enheter er allerede godkjent, mens 58.000 er til behandling, het det i rapporten fra Peace Now. Bevegelsen er kjent for sin motstand mot bosetningene i de palestinske områdene.

Fordobling

– Hvis disse planene blir gjennomført, vil antallet bosettere i de okkuperte områdene bli fordoblet, het det videre. Denne beregningen bygger på at de nye boligene i gjennomsnitt skal huse fire personer.

Enkelte bosetninger vil bli utvidet til det dobbelte av dagens størrelse, skrev avisen Jerusalem Post mandag. Talsmenn for boligdepartementet sier at hvis regjeringen gir sin tilslutning til planene, vil det ta fra noen måneder til to år å sette dem ut i livet.

Partiene på høyrefløyen hilser planene velkommen. Men fredsaktivister og mer venstreorienterte politikere er skeptiske, og parlamentarikeren Haim Oron fra det sosialdemokratiske partiet Meretz advarer sterkt mot utvidelser av bosetningene.

Slutten?

Oron mener ifølge Jerusalem Post utvidelsene i praksis kan bety slutten for arbeidet med en tostatsløsning, der Israel skal leve i fred med en egen palestinsk stat. Ifølge avisen Haaretz utgjør utvidelsene av bosetningene over en femdel av alle nye boliger Israel planlegger.

Ifølge Peace Nows beregninger holder over 280.000 israelske bosettere i dag til i 121 ulike bosetninger på Vestbredden. I tillegg lever anslagsvis 200.000 i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967 og senere annektert.

Meldingene om Israels utvidelsesplaner kom samtidig med at delegasjoner fra 75 land samlet seg i Sharm el-Sheikh på den egyptiske rødehavskysten for å drøfte gjenoppbygging av Gazastripen og andre hjelpetiltak for palestinerne. Norge er medarrangør av konferansen.