— Hva er bakgrunnen for din Israel-sympati? - For meg dreier det seg om rettferdighet. Jeg er like glad i arabere som i jøder. Men når jeg ser at medias feilinformasjon stadig går i disfavør av Israel, tar jeg deres side. Støtten er ikke betingelsesløs, men de siste fem årene har Hizbullah torturert Israel til de grader og sendt uendelig mange selvmordsbombere inn i landet. Hizbollah har drept 800 og Hamas 500 israelere de siste årene, og over 4000 er hardt såret.

- Hva synes du om angrepene på Libanon, Israels invasjon av Gaza og gisseltakingen av regjeringsmedlemmer på Vestbredden? - Angrepene er helt legitime. Israel må få bukt med terrorismen. Hamas og Hizbollah har i fem år utsatt dem for angrep hver bidige natt, noe som har resultert i forferdelig mange drepte og sårede. En gang kommer dråpen. Jeg har for lite kunnskap til å kommentere gisseltakingen, bortsett fra at jeg vet at flere regjeringsmedlemmer fra Hamas har vært aktive når det gjelder selvmordsbombing i Israel.

- Har Israel gått for langt i sine gjengjeldelsesangrep? - Nei, det synes jeg ikke. Hamas og Hizbollah krenker en selvstendig stat sitt område, og Israel er nødt til å slå tilbake. Hadde vi i Norge vært i samme situasjon, måtte vi gjort det samme. Man må vise at nok er nok. At Hizbollah krenket Israels territorium, drepte åtte og tok to soldater til fange, var det som fikk begeret til å flyte over for Israel. Hovedårsaken til angrepet på Hizbollah i Libanon er den mangeårige terroren derfra mot Israel.

- Hva synes du om at den internasjonale kritikken Israel er blitt utsatt for? - Kritikken er ikke rettmessig. Det er mye som ligger bak dagens situasjon. At mange skyldes at mediene har bidratt til mye desinformasjon, halvløgner og usanne påstander som får stå uten dementi. Som et resultat av dette, har det oppstått et horribelt vrengebilde av Israel som en aggressiv og krigersk stat.

- Hva oppnår Israel med krigføringen? - Israel oppnår mye mer enn nordmenn begriper. Dette har med araberes tankegang å gjøre, og den er vanskelig for nordmenn å forstå. Det er viktig for dem å vise styrke. Israel oppnår ved sine krigshandlinger å sette seg i respekt, noe som nok vil føre til en fredeligere tilstand. Denne vil imidlertid kun være foreløpig fordi araberstatene ønsker å fjerne Israel fra kartet.

**-På hvilken måte vil den pågående konflikten ramme Israel?

-** Krigshandlingene vil nok bidra til å styrke bildet verden allerede har dannet seg av Israel som aggressiv. Dette vil nok bidra til å styrke det konstruerte fiendebildet og den stadige fordømmelsen av Israel.