Israelske flyvåpenskvadroner har trenet på å angripe og sprenge Irans anlegg for anrikning av uran i Natanz. Kjernefysiske «bunkerknusere» inngår i angrepsplanene, skriver den britiske avisen Sunday Times, som sier den har sine opplysninger fra flere israelske militære kilder.

To andre atomanlegg i Iran, i Arak og Isfahan, vil bli angrepet med konvensjonelle bomber.

FNs sikkerhetsråd vedtok i desember å innføre sanksjoner mot Iran dersom landet ikke gir opp sitt omstridte atomprogram. Iran selv hevder at programmet utelukkende har fredelige formål.

Israel er den eneste kjente atommakten i Midtøsten, men vedgår det ikke offisielt. Landet har heller ikke sluttet seg til ikkespredningsavtalen.

Israel angrep og ødela en atomreaktor i Irak i 1981, men da ble det brukt konvensjonelle bomber. Dersom kjernefysiske bunkerknusere blir brukt mot Iran, vil det være første gang atomvåpen brukes i strid siden USAs bombing av Hiroshima og Nagasaki i 1945.

De israelske «miniatombombene» skal ha en styrke tilsvarende en femtendedel av Hiroshima-bomben.