– For øyeblikket legges det vekt på internasjonale sanksjoner og stor diplomatisk aktivitet, og alle disse metodene bør utnyttes fullt ut, sa Barak i en tale torsdag.

– Israel er det sterkeste landet i regionen, og vi har tidligere vist at vi ikke er redd for å handle når vitale sikkerhetsinteresser er truet, la han til.

Baraks uttalelser skiller seg ikke fra tidligere israelske uttalelser om landets Iran-politikk. Men spekulasjonene rundt spørsmålet om Israel kan komme til å angripe iranske atomanlegg har økt etter at israelske kampfly trente på et slikt angrep i begynnelsen av juni.

Israel frykter at Iran forsøker å produsere atomvåpen, mens Iran insisterer på at landets atomprogram kun skal brukes til energiproduksjon.