Debatten om EØS og EU går livlig på Island. En ny runde kom etter at EU-kommissær Loyola de Palacio for et par dager siden slo fast at endringer i EØS-avtalen ikke er på tale før etter at EU har fullført sin utvidelsesprosess.

Tror Island vil søke

Enkelte i den norske debatten har hevdet at bevegelsene på Island peker mot at landet kan komme til å søke medlemskap i løpet av få år.

— Hvis noen prøver å påvirke norsk EU-debatt ved å hevde at Island er på vei til å søke medlemskap, er det ren manipulasjon. Jeg ser det som meget, meget usannsynlig at Island søker i overskuelig fremtid. Kanskje noe kan skje om 10-12 år, ikke før.

Det sier politisk redaktør Asgeir Sverrisson i Morgunbladid. Avisen er borgerlig og Islands største.

Påvirker ikke opinionen

Øssur Skarphedinsson, lederen for Islands sosialdemokratiske parti (Samfylkingen) har gått inn for EU-medlemskap. Til høsten skal en uravstemning i partiet avgjøre om dette standpunktet skal programfestes.

Redaktør Sverrisson mener bevegelsene i Samfylkingen ikke er tilstrekkelig til å påvirke islandsk opinion.

— Men utenriksminister Halldor Asgrimsson lederen av det islandske Senterpartiet, er tilhenger?

— Asgrimsson har aldri sagt direkte at Island bør søke, men han har gått langt i retning av å gjøre det. Problemet er at Asgrimsson er i mindretall i eget parti i EU-saken, og møter voksende kritikk, sier Sverrisson.

Tvert nei …

— Meningsmålinger viser flertall for EU-medlemskap?

— Ja, et knapt men ganske stabilt flertall. Men vi har ikke hatt noen bred debatt. Hvis målerne hadde spurt om folk mente Island kunne oppgi sin fulle råderett over fiskeressursene, ville 95 prosent sagt tvert nei.

Nettopp dette mener Sverrisson er poenget.

— EU vil aldri akseptere at Island får full råderett over fiskeressursene, som er så avgjørende for oss. Vi kan sikkert få en avtale som sier at Island «i praksis» vil få råderetten, men dette vil det være enkelt for nei-siden å skape tvil.