Iran forhandler for tiden om atomprogrammet med USA, Russland og Frankrike i Wien.

Mottaki mener at et atomprogram er Irans lovlige og åpenbare rettighet.

– Møtene med stormaktene og deres oppførsel viser at Irans rett til et fredelig atomprogram er blitt akseptert. Denne retten vil vi ikke gi fra oss, sier Mottaki.

Han legger til at Iran ikke ønsker at Frankrike skal ta del i forhandlingene om å forsyne Iran med brensel til atomreaktorene.

– Vi vil forhandle med USA og Russland fordi disse landene har sagt seg villige til å gi oss brensel. Det er ikke snakk om store mengder brensel, og vi har ikke behov for at flere land deltar i forhandlingene, sier Mottaki.

En kilde i Teheran sier til den statlige TV-kanalen al-Alam at Frankrike ikke har møtt forpliktelsene sine i forbindelse med atomforhandlingene.

– Frankrike har forpurret forhandlingene mellom Iran og det internasjonale atomenergibyrået, sier kilden.