– I henhold til Geneve-konvensjonene gjennomfører vi nødvendige tiltak for å kunne gravlegge fiendens soldater, sier general Mir-Faisal Bagherzadeh til nyhetsbyrået Mehr.

– Vi planlegger å grave 15.000 til 20.000 graver i hver grenseprovins, til sammen 320.000, utdyper generalen, som er blant Irans øverste militære ledere.

Han hevder gravene gjøres klar for at en skal kunne redusere lidelsene for familiene til falne soldater, og han forsøker å trykke på et sårt punkt i USAs historie ved å henvise til de bitre erfaringene fra Vietnam-krigen.

Kommentaren kommer som et svar på at USA har nektet å utelukke et angrep på Iran, som de frykter er i ferd med å utvikle atomvåpen.