Rapporten, som er blitt lekket til den britiske avisa Guardian, hevder også at vitenskapsfolk i Teheran prøver å skaffe teknologi og deler til å bygge en ballistisk rakett som kan nå Europa.

Den 55 sider lange rapporten, datert 1. juli 2005, er basert på materiale samlet inn av etterretningstjenestene i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Belgia, skriver Guardian. Rapporten har blitt brukt til å informere europeiske regjeringer og til å advare ledende industriledere om å være på vakt når de eksporterer sensitivt utstyr til Iran og andre såkalte terskelstater.

Gjenopptar atomprogram

Rapporten kommer samtidig som Iran nekter å bøye seg for utenlandsk press, og varsler at de vil gjenoppta sitt forskningsprogram på atombrensel neste uke. Iran hevder selv forskningsprogrammet bare er til fredelige formål, men vil ikke utelukke forskning på anrikning av uran, som er en nøkkel i utviklingen av atomvåpen.

Lekkasjen av etterretningsrapporten kan skyldes økende frustrasjon over Iran i europeiske land, skriver Guardian.

Ifølge rapporten er også Syria og Pakistan aktive på det europeiske markedet for å skaffe seg teknologi og kjemikalier som trengs til rakettprogrammer og anriking av uran. Rapporten går også gjennom Russlands og Kinas rolle.

Dekkselskaper Men det er den detaljerte gjennomgangen av Irans innkjøpsaktiviteter som mest vil bekymre vestlige ledere, skriver Guardian.

Etterretningsrapporten beskriver hvordan Iran har etablert et nettverk av dekkselskaper, forskningsinstitutter og mellommenn som målbevisst arbeider for å skaffe seg ekspertise, opplæring og utstyr til atomvåpenprogrammer. Nettverket støvsuger både Vest-Europa og stater i tidligere Sovjetunionen på jakt etter slikt utstyr.

Rapporten lister opp en rekke iranske selskaper og institusjoner som er involvert i jakten på atomvåpenteknologi og utstyr.