IAEAs konklusjon, som var ventet på forhånd, åpner for at Iran kan bli rammet av FN-sanksjoner.

Iran har ikke etterkommet FNs sikkerhetsråds frist for å stanse anrikningen av uran, fastslår Mohamed ElBaradei, som er generaldirektør i Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA).

USA og flere andre land mener Iran har planer om å utvikle atomvåpen, men Iran sier landet bare har fredelige hensikter med det kjernefysiske programmet.

I IAEAs rapport til FNs sikkerhetsråd heter det at Iran har skrudd opp tempoet i sine bestrebelser på å anrike uran. Landet har dessuten gjort lite for å besvare spørsmål i forbindelse med intensjonene om å anrike uran, heter det.

Rapporten bekrefter at Iran har anriket uran som kan brukes som drivstoff i kjernefysiske kraftanlegg. IAEA utelukker ikke at Iran har fått plutonium fra utlandet.

USAs president George W. Bush sier hans mål er å løse konflikten med Iran på en «diplomatisk og fredelig måte».

Irans president Mahmoud Ahmadinejad mener hans land fratas retten til kjernefysisk energi, og mellom linjene truet han fredag nok en gang med å bryte forbindelsene med IAEA.