— Den islamske republikken Iran har tatt sin beslutning, og når det gjelder atomenergi, vil landet fortsette sin kurs og kommer til å bli lønnet for strevet, sa Khamenei til statlige fjernsyn mandag.

Iran skal gi sitt endelig svar på et tilbud fra Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer og Tyskland tirsdag, men Khameneis uttalelser mandag antyder at de iranske myndighetene allerede har bestemt seg. Teheran har også tidligere insistert på Irans rett til et eget atomprogram.

— Tatt i betraktning hvor store tekniske fremskritt iranske forskere har gjort, er det ikke lenger mulig å stanse anrikningen av uran, sier nestlederen av Irans atomenergibyrå, Mohammad Saeedi.