Den tidligere sjefen for Det internasjonale atomenergi byrået (IAEA), Hans Blix, mener at FNs sikkerhetsråd må komme mer med i prosessen. Og ikke minst mener han at USA ikke kan tillate seg å stå på utsiden, slik landet har gjort til nå.

– Når Iran avviste tilbudet fra EU-landene, tyder dette på at tilbudet ikke var godt nok. Da er det sikkert også rom for å forbedre dette tilbudet, sier Blix i en samtale med Bergens Tidende. Han karakteriserer det tilbudet som Iran fikk fra EU-landene som et skambud.

Tror ikke på krig

Blix tror ikke på noen krig om Iran ikke bøyer av, men blir betenkt når BT forteller ham at den britiske forsvarsledelsen mandag kom sammen for å diskutere om Storbritannia skal støtte en eventuell amerikansk militæraksjon mot Iran om landet ikke bøyer seg for Sikkerhetsrådets krav om Iran skal avvikle sitt atomprogram i løpet av de kommende 2-3 ukene.

Ifølge den britiske avisen Sunday Telegraph skal det foreligge planer om bombing av utvalgte mål i Iran men ingen invasjon på bakken. I disse planene inngår bruk av britiske flyplasser.

– Det kan være snakk om sabelrasling. Trusler om maktbruk er en del av et forhandlingsforløp. Personlig synes jeg ikke særlig om det, sier Blix. – Jeg tror den beste veien å gå, er å forbedre tilbudet til Iran.

Kursendring

Blix mener å kunne konstatere at det kan være en kursendring i utvikling i USA. Han viser til at en av de nærmeste medarbeiderne til utenriksminister Condoleezza Rice nylig uttalte seg på en måte som antydet at USA kan komme til å legge frem et tilbud. Samtidig tror han at det er forsvarsdepartementet og de mest konservative kreftene i Washington som står for den militante linjen.

– Hva tror du må til for å få nye forhandlingsrunder?

– Ikke minst tror jeg det er viktig å inkludere Irans bekymringer for egen sikkerhet i et nytt tilbud. Det burde ikke være umulig å forstå iranerne, landet er omgitt av amerikanske baser, det har en atommakt – Israel – som nabo, og hele regionen er ustabil. Og når man kunne inkludere Nord-Koreas sikkerhetsbehov for å få dette landet tilbake til forhandlingsbordet, må det være mulig at en slik ordning også kan gjelde for Iran, sier Blix. Han mener at et tilbud til Iran bør inneholde garantier mot angrep, handelsordninger, kanskje med bistand til å bli medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO) m.m. Han tror at alle de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet vil være med på en slik løsning, om bare USA flytter seg fra baksetet til førersetet i den videre prosessen.

– Uansett nytter det ikke å fortsette som nå, blant annet med å si at man skal snakke sammen i Bagdad dersom Iran bidrar til fredelige løsninger i Irak. Det ligger ikke særlig respekt i en slik tilnærming, sier den erfarne diplomaten.

Ingen anrikning

Hans Blix mener at sluttløsningen må være at Iran avstår fra å anrike uran, eventuelt at det ikke brukes et gram anriket uran til å produsere plutonium.

Han medgir at situasjonen med Israel er problematisk, men understreker at Israel som ikke er medlem av ikkespredningsavtalen, ikke har brutt internasjonale spilleregler, selv om landet anslagsvis har 200 atombomber.

– Men er det urimelig at Iran ønsker å satse på kjernekraft som energikilde?

– Det er ikke urimelig, da kan landet selge større deler av sin olje og gass og på den måten skaffe hardt tiltrengte inntekter.

– Er det tid til et langvarig spill?

– Om vi holder oss til anslagene fra USAs etterretningsorganisasjon CIA, som sier at Iran tidligst kan ha atomvåpen i 2010, skulle det være mer enn nok tid, sier Blix. Og minner om at det ikke var noen som protesterte da USA i sin tid ville selge kjernekraftverk og— teknologi til sjahens Iran.

– Iran har flere ganger sagt at landet ikke vil bruke oljevåpenet om det utsettes for straffetiltak?

–Det er egentlig naturlig. Jeg tror Iran selv i en opphetet situasjon vil forsøke å bevare et godt forhold til sine «kunder». Vi finner flere av dem i Sikkerhetsrådet, sier Hans Blix.

–Tror du egentlig på noen løsning?

– Ja. Om man tar tiden til hjelp.

FOTO: REUTERS