«Iraks minoritetsgrupper lever under desperate forhold som blir ignorert i Irak og av verdenssamfunnet», heter det i rapporten Minority Rights Group International gir ut mandag.

Organisasjonen ber om at den irakiske regjeringen jobber for å få de religiøse og etniske minoritetene med i politikken. Den oppfordrer samtidig verdenssamfunnet, ikke bare landene i Midtøsten, om å ta imot flere flyktninger.

Etter Saddam Husseins fall har de irakiske minoritetsgruppenes religiøse bygninger blitt ødelagt, og det har funnet sted massedrap av menighetenes medlemmer, ifølge rapporten.

Minoritetsgruppene har også blitt tvunget til å konvertere til Islam.

— Hver dag hører vi om nedslaktingen i Irak, men den desperate situasjonen til minoritetsgruppene blir nesten ikke rapportert om, sier Mark Lattimer, leder av gruppen som gir ut rapporten.