Forsøket med masseødeleggelsesvåpenet var mislykket, og prosjektet ble lagt på is, skriver avisen.

New York Times viser til en rapport som en FN-ansatt har gitt den til den private amerikanske gruppen Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.

Hvis bomben hadde vært effektiv, ville den ha spredt en radioaktiv sky som ville ha forårsaket kreft, fødselsskader og langvarig smertefull sykdom som ville ende med døden.

Skulle spre frykt Bomben skulle «svekke helsen i fiendtlige enheter og forårsake tap som ville bli vanskelige å forklare og derfor kunne ha en psykologisk effekt». Dødsfall skulle inntreffe fra to til seks uker etter at bomben ble sluppet, heter det i rapporten. Testbomben var 12 meter lang og veide over 1 tonn. Den skulle kunne slippes over fiendens tropper, over industriområder, flyplasser, jernbanestasjoner, broer eller ethvert annet ønskelig område.

Iraks forsøk på å lage atombomber er velkjent, men rapporten kaster lys over hvilke anstrengelser irakerne har gjort seg for å nå målet.

Atombombens lillebror Strålevåpen regnes som kjernevåpnenes primitive lillebror. De konvensjonelle eksplosivene i bomben sprer det høyradioaktive materialet, som forgifter alt liv der det faller ned, uten brannskader eller andre materielle ødeleggelser. Men på mennesker vil bomben føre til alle grader av strålingsskader, også skader på fostre.

— Dette viser hva slags mann vi har med å gjøre, sier Gary Milhollin som leder Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.

Han sier bomben var ment å drepe folk over tid, og kaller forsøket «moralsk barbari». Grunnen til at prosjektet ble lagt vekk, var at radioaktiviteten ikke ble høy nok, hevder han.

Selv om forsøket mislyktes, viser rapporten Iraks intensjon om å utvikle masseødeleggelsesvåpen, legger Milhollin til.

FN-tjenestemannen som overleverte ham rapporten, fryktet at Saddam Hussein skulle klare å utvikle en effektiv bombe av denne typen.

En av FNs tidligere våpeninspektører i Irak, David Albright, har sett rapporten og sier til The New York Times at han ikke tviler på at den er ekte.

Reaktor bombet Eksperter på kjernefysikk sier at Irak i dag verken har programmer for å utvikle strålevåpen, reaktorer som kan framstille radioaktivt materiale eller drivstoff som kan bære slike våpen.

Reaktoren som ble brukt til å lage prototypen som ble testet i 1987, ble bombet under Golf-krigen i 1991. Etter krigen har våpeninspektører forsøkt å hindre at Irak kan fortsette forsøkene på å skaffe seg atomvåpen.

Men nå er de fleste inspektørene ute av Irak, og amerikanske eksperter frykter at Irak i det stille prøver å få tak i drivstoff og deler på det illegale markedet.

(NTB)