Lederen for FNs våpeninspektører redegjorde for Sikkerhetsrådet om hvilke funn inspektørene har gjort.

Nervegass og anhtrax

Ifølge Blix er ikke alle Iraks kjemiske våpen oppgitt i erklæringen Irak har gitt til FN. Dette gjelder både nervegassen VX og miltbrannbakterien (anthrax). Blix påpekte også at Irak ikke har klart å gjøre rede for hvor 6500 kjemiske stridshoder er blitt av.

Iraks våpenerklæring på 12 000 sider fra desember i fjor lar store militære spørsmål stå ubesvart, sa Blix.

— Det ser selv i dag ikke ut til at Irak har akseptert kravet om at landet skal avvæpnes, sa Blix.

Godt samarbeid

Blix sa imidlertid at Irak hadde samarbeidet "relativt godt" med våpeninspektørene når det gjaldt å sørge for adgang til inspeksjonssteder.

— Men å åpne dører er ikke nok, understreket Blix. Sjefen for våpeninspektørene anmodet også Irak om ikke å skjule dokumenter for FN-inspektørene. Blix sa også at dersom inspektørene blir nektet adgang til boligene til vitenskapsfolk, vil det være alvorlig.

Funnet av 3000 sider med dokumenter hjemme hos en irakisk vitenskapsmann nylig, bekrefter mistanken om at det fins mer materiale enn Irak har lagt på bordet, sa Blix i sin redegjørelse.

Irakiske myndigheter sier at det ikke fins flere dokumenter om våpen eller våpenprogrammer enn dem våpeninspektørene allerede har fått.

Møtet i Sikkerhetsrådet startet klokken 16.30 norsk tid. Der vil konklusjonene til våpeninspektørene bli presentert og senere diskutert. Det vil imidlertid ikke bli fattet noe vedtak eller resolusjon i kveld - det kan trolig tidligst skje torsdag, etter at de ulike statslederne har sett rapporten.

USA står på krava

— USA vil lese Blix' rapport for å finne ut en veldig enkel ting; føyer Irak seg eller ikke? sier Ari Fleischer, talsmann for Det hvite hus.

Allerede før FNs våpeninspektører hadde lagt frem rapporten, ga USAs FN-ambassadør John Negroponte uttrykk for at Irak ikke samarbeider betingelsesløst med våpeninspektørene.

EU gir Irak en siste sjanse

EU-landene er enige om å gi FNs våpeninspektører mer tid og ber Irak om "straks" å innlede et aktivt samarbeid med FN.

— EUs utenriksministere ønsker velkommen FN-inspektørenes ønske om å fortsette og intensivere sine operasjoner, erklærte EU-landene bare timer før våpeninspektørenes rapport ble presentert for FNs Sikkerhetsråd i New York.

Alle 15 land stilte seg bak erklæringen, også Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania, de fire som sitter i Sikkerhetsrådet.

EU-landene ble imidlertid ikke enige om hvor lenge inspeksjonene skal kunne fortsette i Irak. Landene klarte heller ikke å bli enige om hvorvidt det er nødvendig med en resolusjon i Sikkerhetsrådet for å godkjenne et angrep på Irak. En FN-resolusjon krever støtte av minst 9 av 15 medlemmer av Sikkerhetsrådet, og at ingen av de fem faste medlemmene nedlegger veto.

Annan ber om mer tid

FNs generalsekretær Kofi Annan sa i ettermiddag at han regnet med at FNs sikkerhetsråd ville gi våpeninspektørene mer tid til å fullføre sitt arbeid i Irak.

— Dersom de trenger mer tid, bør de få det for å gjøre jobben sin, sa Annan da han ankom FNs hovedkvarter i New York mandag.

Annan forventer også at Irak samarbeider enda mer aktivt med FN og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

— Jeg håper irakerne vil gjøre det inspektørene har bedt dem om, sa FNs generalsekretær, og la til at han ikke har gitt opp håpet om en fredelig løsning på Irak-krisen.

(NTB - Reuters - CNN)

I SENTRUM: Svensken Hans Blix orienterer i kveld Sikkerhetsrådet om våpeninspeksjonene i Irak.
FOTO: SCANPIX