Og han gikk ut "høyt på banen" da han klart uttrykte at Irak-krigen var riktig ...

— Jeg mener vi tok de rette beslutningene av de rette grunnene, sa Brown til kommisjonen i formiddag.

Gordon Brown står overfor en tøff utfordring og må forklare hvorfor forsvarsutgiftene ble kuttet samtidig som Storbritannia gikk til krig i Irak. Brown var finansminister da dette skjedde.

Han overtok senere som statsminister etter Tony Blair, som var regjeringssjef under den amerikanskledede invasjonen av Irak i 2003. Brown forklarer seg akkurat nå for Chilcot-kommisjonen, som gransker britenes deltakelse i Irak-krigen.

Det er satt av fire og en halv time til statsministerens forklaring. Både familiene til soldater som falt i kamp og ledende britiske offiserer har stilt seg svært kritiske til kuttene i forsvarsbudsjettet.

— At hæren ikke fikk pengene den ba om, bidro utvilsomt til at soldater ble drept, sier tidligere forsvarssjef Charles Guthrie ifølge Londonavisen The Times. Guthrie mener Brown favoriserte andre departementer fremfor forsvarsdepartementets behov.

Etterlatte etter falne britiske soldater har spurt hvorfor styrkene i Irak ikke ble utstyrt med flere helikoptre og kjøretøyer som var bedre sikret mot veibomber. Dette gjelder også for Storbritannias styrker i Afghanistan.

ANKOMMER HØRINGEN: Statsminister Gordon Brown i London i formiddag.
Kirsty Wigglesworth